Corona

Välkommen till min blogg, där allting kan tas upp och allt går att driva om, men förutom bildmontaget ovan jag gjort så kommer jag nu endast skriva fakta om Corona och mina tankar. Det verkar som om att människor helt tappar förståndet – som om domedagen var här p.g.a. ett virusutbrott. Sen är det problematiskt att med sociala medier och folks okunskap att den ena triggar en person med felaktigheter som sedan triggar nästa och så är viskningsleken igång och i samhället ser vi nu resultatet – TOAPAPPRET är slut…

Noll logik = då råder panik 🙂
Mitt lilla motto jag brukar muttra för mig själv när historien återupprepar sig.

SARS, MERS och covid-19 ger milda förkylningssymptom, hosta, halsont och feber. I undantagsfall kan dock allvarligare sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa även för dessa coronavirus, men då framförallt hos de med hjärt-lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller hög ålder (1). Folk verkar ha OTROLIGT svårt att ta till sig av statistik och fakta. Om man utgår från att det varit 1000 smittade och dödligheten låg på 10% innebär det att 100st har dött till följd av Corona. Alltså till följd av Corona, INTE av Corona för det är som sagt högst troligt att personen som dog hade minst en bakomliggande faktor. Sen utgår dödlighetens procenttal för de som BEKRÄFTATS vara smittade med Corona, och eftersom inte alla som har ”förkylningssymptom” testas så är mörkertalet extremt stort. Därav är många av siffrorna för dödligheten man ser flöda omkring på tramsiga memes inte en återspegling av verkligheten. Dock tror statsepidemiolog Anders Tegnell (som fått massor kritik) följande om Sverige i dagsläget –
”Vi har testat väldigt brett runt de smittade och inte hittat något alls.
Om det däremot blir en ”etablerad spridning” blir mörkertalet troligen ett helt annat, säger han.”
(2).

Italien och Kina är istället två exempel på länder som har en etablerad spridning men ändå trots mörkertalet så ska domedagspersonerna fram med sina felaktiga mattekunskaper. Även sen när detta är över så kommer forskarna i ett sekulariserat, demokratiskt och trovärdigt land som Sverige endast kunna komma med kvalificerade gissningar. De har självklart ingen fakta på vem som var hemma med förkylning, influensa eller Corona – eller något liknande. Det vi gör är att vi ringer jobbet och sjukanmäler oss, det förs ingen statistik och görs inga tester rent allmänt utan har man symptom så stannar man hemma. Jag har varit hemma från jobbet och vad jag hade har jag ingen aning om men troligtvis var det en förkylning eller influensan.


Just nu agerar Sverige liksom när Svininfluensan och fågelinfluensan kom på besök helt panikslaget, liksom flera andra delar av världen. Det är som att människan aldrig sluta tro att vi är gud, och att vi ska skjuta undan döden längre och längre för alla. Evolutionen funkar som den alltid har gjort och naturen kommer med sjukdomar, naturkatastrofer, ändrat klimat o.s.v. och det är de ”starkaste” som kommer leva vidare för de anpassar sig/har bäst gener. Men med dagens medicinska teknik samt våra övriga kunskaper kommer vi förbi detta och således kan vi leva längre – medellivslängden i befolkningen (Sverige) var 2017 – 82,4 år och 1970 – 72,2 år (3). Medellivslängden har ökat med 10år på en femtioårsperiod. Men till vilket pris?

Min gammelfarmor hade till slut fått båda benen amputerade p.g.a. dålig blodcirkulation när hon passerat 90 år. Hon var nöjd med livet som varit och kunde somna in, men nix här i Sverige ska man hållas till liv även om man inte själv längre vill leva. Varför bli så gammal om kroppen ändå lagt av? Varför bli så gammal att Alzheimer tar över dig helt och du till slut inte ens känner igen dina barn? Att inte få hjälp av Sverige med en seriös dödshjälp gör att just utbrott som Corona faktiskt tar livet ifrån många av dessa människor som är äldre och som tiden faktiskt är inne för – men vi har förlängt deras tid därför att vi anser det tydligen vara mer humant än dessa individers vilja. Min gammelfarmor gick till sist bort och hon har varit tacksam åt livet hon levt, men visste om att man inte kommer leva för alltid och när hon kunde leva livet så gjorde hon det. När förutsättningarna för ett ”värdigt liv” för henne försvann och inte kunna vara självständig, ha sin egen lägenhet och göra allt som tidigare gick att göra – så var tiden inne för henne. Trots det så fick hon leva många år till trots hon långt tidigare accepterat att man åldras och att dö är något naturligt.

Min farmor har Alzheimer och likaså har jag med gentest sett att jag har ökad chans genetiskt sätt att få sjukdomen. Jag vill inget hellre än att dö när jag inte längre kan känna igen min familj. Tyvärr verkar det som ALLA är livrädda för att dö när man följer denna hysteri, men inse att döden finns och den kommer komma. Det kan inte finnas något mer rättvist än att dö när man är äldre, då har man levt hela sitt liv. Det finns inget värre en barncancer och de som dör alldeles för tidigt, men att äldre människor dör gör mig inte ledsen, för jag förväntar mig att de kommer att dö. Men är man en äldre frisk och kry person som klarar allt man klarade när man var 50 så kommer man heller troligen inte vara den som dör av Corona.

Svininfluensan var startskottet 2009 och på drygt 10år har vi alltså haft ovan fem stycken nämnda stora pandemier. Är det naturens sätt att säga oss ni är för många, ni lever för tätt inpå varandra, ni lever för nära djur, ni äter för konstiga saker (Kina), ni förstör planeten?

När alla människor ska börja isoleras (vilket pågår just nu) och inte utsättas för smitta kommer det leda till ett försämrat immunförsvar inför nästa utbrott. Se exempelvis indianerna i Amerika när Européerna invaderade, många kunde inte stå emot de nya sjukdomarna som fördes in då deras immunförsvar inte byggt upp samma minnesceller (4)(5). För att vara motståndskraftig krävs det att immunförsvaret utsätts för sjukdomar, så det kan bygga sig starkare med åren. Genetik spelar roll, men miljön spelar ännu större roll. (6)

Många anser att lösningen är vaccin. Det kan det vara för en del sjukdomar som inte förändras över tid och som är väl beprövade. Men vanliga influensavacciner måste tas om varje säsong, så snabbt muterar vissa virus. Min tes kommer alltid vara att endast ta vacciner som är kliniskt beprövade över tid och som gör stor nytta då – d.v.s. att det man vaccineras emot är väldigt farligt även för en frisk person. Ingen ska tvinga någon att ta vaccin, för är man en frisk person så ska man inte p.g.a. dessa rådande hysterier som verkar bli vid pandemier vaccinera sig när kroppen själv klarar av att besegra sjukdomen. Förra gången denna vaccinhysteri tog fart var när Svininfluensan härjade vilket ledde till att hundratals barn fick narkolepsi (7).

Så sluta snälla att skapa drev på felaktigheter och på grund av din egen rädsla göra så att andra blir uppskrämda. Att tvätta händerna ibland och vara hemma från jobbet när man är sjuk hör till vanligt bondförnuft, behövdes verkligen Corona för att vissa ska förstå den biten?

Skulle Spanska sjukan komma igen, då är det en annan femma, den ger sig på de under 65år och som är friska men Corona – ta det lite lugnt och låt sunt förnuft styra och inte paniken – du behöver inte mer toalettpapper 🙂 (8)

1 – https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/

2. https://omni.se/tegnell-om-smittan-inget-stort-morkertal-i-dagslaget/a/OpAX6O

3 – https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/

4 – https://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-historia/hur-manga-bodde-i-amerika-fore-columbus

5 https://www.1177.se/Ostergotland/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/immunforsvaret/

6. https://kurera.se/bakterier-bygger-barns-immunforsvar/

7. https://www.sydsvenskan.se/2019-03-24/vaccinet-som-forstorde-livet-for-hundratals

8. https://sv.wikipedia.org/wiki/Spanska_sjukan

Barnets skyldighet att omskäras

Sedan årsskiftet är barnkonventionen nu även en del av svensk lag (https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/; https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/vad-betyder-det-att-barnkonventionen-blir-svensk-lag; https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-kort-version)

Jag har tidigare varit väldigt kritiskt mot att ett land som Sverige, som ska anses vara ett sekulariserat land (”staten är ateist”) ÄNDÅ låter sig köras över av religiösa fundamentalister som har åsikter, endast baserat på sitt eget tyckande och total avsaknad till vetenskapligt stöd.

Ska Sverige nu TROTS att man antagit barnkonventionen fortsätta på samma fega bana, där religion tillåts styra över barns rättigheter??
Bestämmelse 19 lyder: ”Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.”.

Om en förälder tog sitt barn och skar av hens öronsnibb, tror ni att ovan nämnd bestämmelse som nu är svensk lag hade verkat för att skydda detta barn? 100% att detta hade fått påföljder för föräldern som i slutänden kanske får sitt barn omhändertaget.

Om vi byter ut öronsnibb mot en barn som har en snopp. D.v.s att en förälder skär bort (eller ser till att någon annan skär bort) en bit av barnets snopp hade mött några konsekvenser? Nej, absolut inte. Det är i vårt land okej att bryta mot barnkonversionen, tillika nu även svensk lag. För det finns stora konservativa religiösa påtryckningar som anser annorlunda och vår fega stat (regering, riksdag, alla partier?) antingen sticker huvudet i sanden samtidigt som de blundar, – är det valrösterna som är så underbara att få att lite skärande i en pojkes penis inte torde spela någon som helst roll?? Detta är något som staten dessutom lägger våra skattepengar på. D.v.s övergrepp på ett barn (https://www.rfsu.se/globalassets/praktikor/omskarelse-av-pojkar-och-man.pdf). Främst i ledet står Socialstyrelsen som anser att för många omskärelser sker i hemmet och inte i en klinisk miljö. Socialstyrelsen ser alltså att när en förälder bryter mot barnkonventionen (och svensk lag), istället ska erbjuda dem en lösning så att vi alla skattebetalare blir delaktiga i denna påtvingade åtgärd. Vilket också leder till 14:e bestämmelsen som lyder: ”Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.”.

Jag, och förmodligen ingen normal människa har några problem med att saker sker av medicinska åtgärder. T.ex. har man en tumör så bör/måste den skäras bort. Det är en medicinsk orsak, och det finns gånger då en läkare bedömer medicinska orsaker till omskärelse så föreligger inget problem. För det är precis enligt barnkonventionen – tredje bestämmelsen ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”.

https://www.rfsu.se/globalassets/praktikor/omskarelse-av-pojkar-och-man.pdf

Det sker för barnets bästa, att ha en förhud försvårar rengöring
Jag själv förbluffas att en del saker överlever så länge som de gör, t.ex. religion. Vetenskapen idag är helt fantastiskt, men ändå ignoreras den idag på lika sätt som kyrkan ignorerade Galileo Galilei som blickar ut över solsystemet. Jag är ateist men lägger mig inte i vilka som tror och inte tror, jag värnar om en sund religionsfrihet. Det jag lägger mig i är när övergrepp sker i mitt land (och med våra skatteengar). Det handlar såklart inte om att det försvårar rengöring, evolutionen tar hand om oss och allt annat på ett helt utmärkt sätt och har gjort det sedan jordens skapande av Big Bang. Vi har vetenskapen runt hörnet men ändå så ska det blundas, VARFÖR denna fundamentalism? Varför kan man inte tro på sin gud och duga precis som man är? Vill man i myndig ålder göra traditionella påhitt så får man göra det, men skada barn är ALDRIG någonsin okej!

”En penis utan förhud behöver inte vara mer hygienisk än en med förhud. Tvärtom, på en penis utan förhud lämnas ollon och urinrör mer utsatta för smuts och bakterieangrepp och den antibakteriella och skyddande funktion som smegman under förhuden ger saknas på en omskuren penis. På nyfödda pojkar som omskärs kan ollonet komma i oavbruten kontakt med urin och avföring på grund av avsaknaden av förhud.”
https://www.rfsu.se/globalassets/praktikor/omskarelse-av-pojkar-och-man.pdf

Idag pratas det också mycket om diskriminering, det är jätte bra!
T.ex. så är könsstympning olagligt att utföra ( lag 1982:316)  men hyckleriet tillåter omskärelse av pojkar. Staten både diskriminerar ock kränker pojkar (barn) genom att tillåta detta. Chockerande att kyrkan inte håller med (ironi) – https://www.kyrkanstidning.se/debatt/fragan-om-omskarelse-bor-inte-avgoras-av-staten De tycker såklart att denna fråga inte ska avgöras av staten.

För mig är barnet i fokus och inte föräldrarnas övertro på att deras ideologi ska påtryckas till barnet. Sverige ska fortsätta vara ett sekulariserat och fritt land där ens barn INTE behöver kliva i föräldrarnas fotspår. Det gäller inte bara omskärelse utan allt. Det vi alltid ska sträva efter är att göra samhället bättre och att ta väl hand om nästkommande generationer! /Åhs

Intressanta kommentarer i läkartidningen för den som orkar läsa mer- https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/06/Sakerheten-maste-forbattras-vid-omskarelse-av-sma-pojkar/

Angående om någon då vill påstå sig att man faktiskt betalar kostnaden kan man läsa vidare https://www.sydsvenskan.se/2016-06-02/kostnad-for-omskarelse-fordubblas och tilläggas ska även att efter man själv lagt x antal kronor på detta så kommer det vid en eventuell komplikation självklart belasta det svenska sjukvårdssystemet som finansieras av våra skattemedel. Olika regioner gör olika, t.ex. 2016 diskuteras subventionen som ges vid omskärelse https://www.sydsvenskan.se/2016-12-09/pris-pa-omskarelse-stiger-till-7-000-kronor så det är något som är föränderligt över tid men som helt enkelt borde förbjudas helt och hållet fram tills barnet nått 18 års ålder och kan ta beslutet själv.

Never ending story

Tiden har verkligen gått otroligt snabbt! Har rensat bloggen lite efter att inte själv varit här de senaste 3 åren. Tänkte försöka börja skriva av mig igen, men troligen kommer jag inte komma igång på allvar förens till sommaren när skolan är slut. Sedan sist jag var här så har jag blivit singel och varit det flera år, och de senaste tre åren har jag studerat vid LIU på 50% en utbildnings som heter Ledning och strategisk personalarbete. Jag har under tiden jobbat fulltid, men har sen HT19 studerat heltid på LIU en utbildning som heter Beteendevetenskaplig grundkurs och jobbar runt 60-70%. Förutom det så är jag engagerat inom det militära (hemvärnet, bilkåren) som bandvagnsförare och sitter även med i bilkårens styrelse, samt är jag ordförande i den BRF jag bor i, samt för föreningen på landet. Därför hamnar vi i min inledande text igen, ”tiden har verkligen gått otroligt snabbt!”

Jag har alltid laddat mina batterier på somrarna med utomlandsäventyr och tänkte dela med mig av allt sådant retroaktivt här i bloggen. Nu har jag dock kommit till en punkt där batterierna inte gått att ladda och jag har varit nära gå in i väggen. Fått väldig ångest ibland över alla måsten jag har, så har verkligen försökt ta tag i dem, samt att trappa ner på en del måsten och göra det viktigaste först och annat om tid finnes. Därför har det kommit väldigt lägligt att jag träffat en väldigt härlig tjej som verkligen kan konsten att ladda upp mina tomma batterier. Har trivs väldigt bra som singel och verkligen inte velat stressa fram något, utan hellre varit singel då men nu kanske min tid är kommen. Ett ämne som säkerligen kommer återkommas till här också 🙂

Första julklapp från min dejt

Vi har faktiskt ”känt” varandra runt perioden då jag blev singel men alltid typ bara hälsat på varandra, skrivit lite på snap och ”Tiden har verkligen gått otroligt snabbt!” 😛 Såg henne på halloween och tänkte att nu ska denna sötnos utforskas och se vad det är för en prick^^ Jag får ärligt säga att en bättre prick är svår att hitta, hon är lite som ”pricken över i” hö hö medans jag då är den som har ”Det” (Daniel). Nog med torr humor nu, dags gå mot gymmet och se vart livet har tänkt och ta mig. Det är en jäkla omställning att varit singel i flera år till att behöva ta hänsyn till en annan part åter igen. Allt har ju för och nackdelar, men ungkarl resten av livet är inget för mig 🙂 Min bror har fått en söt liten pluttis och det är dit jag också känner att jag vill gå, i alla fall när man har hittat en person man tycker vekar bli en fantastisk mamma. Håller tummarna för mig nu, ciaoooo

Bandvagn absolut roligaste som finns att köra!!

Escalator

Jag kommer skriva på både engelska och svenska här samt så kommer jag filma en rulltrapp och hur man ska åka på den med mera så snart som möjligt!

VARNING STARKA BILDER!

Jag såg detta klipp som sprider sig nu på internet och vill tipsa er alla som åker rulltrappor om HUR man åker på säkraste sättet. Vi som jobbar med rulltrappor vet om hur farliga de faktiskt är och man blir chockad ibland när man ser oansvariga föräldrar är som står och tittar mot sina barn när de leker med rulltrappan, SKÄRP ER!!!

TIps: Jag själv står alltid i mitten (aldrig stå på eller nära gult fält) på 2 steg, IFALL ett av dem skulle rasa! (Därför så har jag en fot i mitten på 2 olika steg) och jag håller mig i med BÅDA händerna på varsin handledare, det är viktigt med god balans! Har du mycket saker att bära på för du har handlat eller har med dig, barn, barnvagn e.d. så leta upp en hiss istället! Det finns INTE mycket säkerhet i en rulltrapp/rullband om man jämför med en hiss. Så var inte nonchalanta när ni åker i rulltrappor för de skadar och dödar folk på ett brutalt vis tyvärr

Nödstopp finns i början och i slutet av trappan, kolla efter det för en dag kanske du eller någon annans liv hänger på just den knappen!

https://youtu.be/RcpjOIH7bG4?t=18s

Det är bra att visa respekt MEN det är väldigt tidigt på locket som man faktiskt kan ramla i så som i fallet ovanför. Annars om locket faller bort så hamnar du i en grop där det finns skydd mot att nudda stegen (nyare trappor endast)

https://www.youtube.com/watch?v=GBgOLFbExIo

Stooort Lager!

Vart på Stadiumlagret idag, stort som fasen! Kul att de båda började sin verksamhet i Norrköping på Spiralen. Idag heter de Stadium och känner starkt för hos, tacka så många hundra som har jobb tack vare dem i staden och tusentals landet

image

Förfest.. ELLER?

Alla va inte lika glada åt att de blev mycket politik på festen. Hälften snacka hälften sura…Men är liksom val imorgon, så vad ska ja göra åt att en del  har frågor? Min kväll va jävligt rolig och nu ska ja hem till min glada flickvän som väntar på mig

image

image

Jätte vackra Johanna 🙂

Imorgon ska ja va i vallokalen klockan åtta med valsedlarna för Alliansen… TRÖTT! 😴

Hycklarna ”Flera Politiker Uttalade Sig Negativt Om Invandringen”

Idag chockerar inget mig längre, nästan all media börjar bli helt cp vänsterdriven och gå in med de mest konstiga perspektiv i saker. Partier behandlas inte lika, utan man favoriserar och det är tydligt!

Jag har sätt Feministiskt Initiativ förstöra affischer i NKPG & i LKPG…Samtidigt som de själva tycker det är okey! :O Folkpartiet skriver så här i Norrköping http://nt.se/bloggar/alexander-nejdemo-fp/antidemokrater/?blog=10100106&entry=10134859 och själva tycker Fi att det är okey som sagt!!!!! http://feministisktinitiativ.se/om/fragor-och-svar-rosa-glasogon-lat-dem-sitta-kvar-efter-valet-ocksa/

Ni kan tänkta er hur livat det skulle bli om vi i alliansen (som inte ens kan tänka ut tanken att bete oss så sjukt illa och odemokratiskt åt) gav oss på och höll på och sabotera för andra partiers kampanjer genom att sätta dit våra budskap på dem.
Feministiskt Initiativ kommer undan alldeles för lätt med sin politik och med vad de nu gör (saboterar). De har så många konstiga förslag som inte det inte skrivit om alls, men vi andra blir granskade under lupp direkt! Exempelvis fri invandring, månggifte osv bland annat inom Centerpartiet som det skrivits om till tusen! Det var vårat idé program, inte ens säkert det skulle bli så. Men detta finner ni hos FI,
* Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraff ska utredas (s. 54
* Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på alla arbetsplatser (s. 10)
* Alla som uppehåller sig i Sverige, oavsett medborgarskap, ska ha rösträtt (s. 57)
* Personer som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till försörjningsstöd (s. 63)
* Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring (s. 63, 65)
* Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott (s. 64)
* Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt (s. 67)
* Försvaret ska avskaffas (s. 67).

Jag hoppades att media skulle ta sitt ansvar för demokratin och stå upp för den. Då detta inte är okey! Men så är det inte, de helt galna vänsterjournalisterna styr Sveriges flöden med järnhand och det enda intressanta är att skriva om SD som har rätt i många frågor. Samt att leta i andra partier efter människor som säger vad de tycker eftersom vi har yttrandefrihet och sen hänga ut dem stort. Sen undrar media varför en del inte vill prata med dem? Kanske för de idag inte är journalister, Aftonbladet är ju den största skvallerblaskan någonsin snarare…

Folkpartiet har polisanmält det som skett i Norrköping och får till svar av första namnet i Norrköping ”(Alexander Nejdemo FP ringde) Ingrid Esbjörnson i Feministiskt initiativ och frågade om de tänker ersätta oss ekonomiskt för de affischer som fått rosa fläckar på grund av deras vandalisering. Till svar fick jag att ”det får man räkna med om man har affischer utomhus”….

Centerpartiet kommer åka ut och kolla våra affischer imorgon (vi vet att det sitter på våra men ej på hur många) och sen kommer jag polisanmäla varje affisch de har förstört.

Men inte ens NT eller Folkbladet (va ja sätt) skrev om detta!!

”Flera politiker uttalade sig negativt om invandringen i valstugorna.” Jaaaaaaaa, och än sen då??? Det enda jag inte fattar är varför de inte vågar stå för det..Eller joo det gör jag :/ För idag är de flesta partier så fega att istället för att ta debatt och värna om de olikheter som finns inom politiska partier så är det lättare att bara stryka, kasta ut ”problemen”. Kan knappt skriva ”problem” då dessa personer har rätt ofta, men de uttrycker sig ofta så jävla korkat.

Men en av moderaterna i länken nedan står fast vid det han sagt, det gillar jag! Jag står fast vid vad jag säger, sen kan man säga saker på fel sätt. Som ”Migrationsverket måste sortera vilka de ger uppehållstillstånd till. Vi får hit en massa drägg, som ramlar igenom. De ska hem, de ska inte vara här. Vi vill bara ha de bra här” Det är väl inge fel i att säga så???

JAG vill skicka hem varande person som inte är svensk medborgare som inte kan bete sig! Han säger skicka hem dräggen. Som i de ja skrev nyss ”Bete sig” han sa ”drägg”. Vart går gränsen…Drägg? Men oavsett vad så är det löjligt att partier håller på och rövslickar medias arslen hela tiden. Låt han förklara ”sina” drägg då så förklarar jag mina ”bete sig”.

Det är väl jätte logiskt att vi om vi ska ta emot tar emot de som är bra. Dvs de som vill arbeta, anpassa sig till Sverige och våra lagar. Vill man ha Sharialagar, leva på bidrag och begå brott så har man inge här att göra och det är så jävla logiskt! Än styr inte vänstermedia Sverige helt och jag ska alltid jobba emot deras och Feministiskt Initiativs otroligt konstiga idéer!

http://www.expressen.se/nyheter/val2014/m-politikerna-avgar—avslojade-i-valstuga/

Fest…Igen XD

Då var det andra dagens fest. Kul samtidigt inte. En del skitar ner som fan och så.. sen va min sista timme igår inte nån höjdare :/

Så pussar till Evelina, Johanna D, Jocke och min älskade babe som är ett helgon. Försöker att bli som Cornelia, hon är så sjukt bra. Medans ja gör fel och misstag jämt…Försöker lära, men tycks ha kort minne…

image

Is shots

image

Christoffer, Daniel &

image

image

Paintball

Vi har spelat paintball igen 😀 Riktigt jävla kul för detta ställe var mycket bättre än Vildmarkskampen. De har grymma banor men maskerna är skitdåliga och vapnena är inte lika bra. Färgboll.se eller Östgöta Paintball va grymt, så rekommenderar det även om bilturen är längre för det ligger utanför Åtvidaberg.

image

Sista Krysset

Då har vi kommit till slutet på sommaren! Därför att sista sommarkrysset var igår 🙂 Fick en kram också av en söt tjej så perfekt dag! Ace Wilder är bara för vacker :mrgreen:

image

Sabaton

Cornelia är glad för hon och hennes bror var på Sabaton. Jag gillar dem med men får ha lite skoj när hemmet är färdigt 🙂 Ska ju till Stockholm idag 🙂

image

Nt

Då kom insändaren om Nedskräpning med i Nt 🙂 Blev skrivsalen efter en artikel de hade om vissa low life människor som tycker att andra ska fixa efter dem.

image

Fritt Fall

Varit här varje lördag nu med start Juni, men aldrig åkt något :/ Dags att ändra på det denna varma dag då det inte är något folk i Parken! 5min kö till Fritt Fall, brukar vara 30-40min så nu har min höjdskräck botats…Ehh Nej 😀

image

image

Nedskräpare, HATAR ER!

Jag hoppas inte jag har sådana här idioter på min facebook! Vill du ta en picknick och inte fattar att man slänger sitt eget skräp, ha då picknicken på din tomt och saknar du tomt får du väl sitta inne tills du kan bete dig som en normal människa med fungerande hjärna!

Vi har parkerings-vakter, varför inte skaffa park-vakter som ger böter för nedskräpning? De skulle kolla så hundägare plockar upp efter sina hundar, att inte skräp lämnas på detta helt sinnesjuka sättet. Självklart skulle park-vakterna dra in storkovan, så vad väntar vi på?

Vuxna människor som beter sig så här skulle ha ett kock stryk…Okey våld är ju aldrig bra, utan istället skulle de självklart få böter! Sen kan man ju hoppas att dessa tragiska människor som inte förstår bättre än så här inte jobbar inom sjuk/hemvården eller med något faktiskt… Skulle inte vilja ha att göra med dessa människor som tycker att andra ska fixa efter dem…PINSAMT!

Väx upp och sluta va sådana idioter!

Polisen kan man ju sluta prata om när det gäller småbrott, de är mer ute efter att jaga pinnar…(Fortkörare)

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/sommar-sol-och-nedskrapning-i-parken-9996148.aspx

Fredrik Kempe

Vet man inte vem Fredrik Kempe är så ska man faktiskt ta sig tid att googla denna person! Denna legend har tagit strid och därför skrivit denna låt

Försäkringskassan

Om ni läst om Cancersjuka Maria http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19193249.ab och så finns det säkert fler än just hon. Men det ska verkligen inte ha något med att det är en alliansregering, utan det måste ha att göra med att Försäkringskassan har personer som rent ut sagt är tards…

Hennes fall är ett av fallen som gör mig så arg så att antingen skriver jag mer och blir helt galen eller så gör jag som så att jag slutar skriva typ nu…Jävla idioti!

Fakta!

25 000 000 av dina celler dör under tiden du läser denhär meningen. Men det är ok, kroppen tillverkar ca 300 miljarder nya idag

En exabyte är 1000 miljoner gigabyte. Under hela 2003 genererades totalt 1 exabyte. År 2012 genereras 1 exabyte på 2 dagar

Den största maneten som påträffats hade tentakler, eller ”bränntrådar”, som mätte 49 m, ungefär hälften av en fotbollsplan

År 1979 drog en halvtimmes snöstorm in över Saharaöknen

Rosa är inte en faktisk färg. Det är vitt ljus utan färgen grönt

NT – Konstig Tidning…

Kan tycka att de har bland världens märkligast jury angåenda Bråvalla, eller så har de inte fått in några bidrag i stort sätt…MEN

Här http://www.nt.se/kultur-noje/bravalla-festival/rosta-fram-basta-lasarbilden-fran-bravalla-9962831.aspx kan ni kolla in ”finalbilderna”. Jag skickade in min spidermanbild med polisen, ingen superfin fotografering eller så. De skicka jag in förr året, tog massor proffsbilder men de söker ju tydligen bara skräp. Då tyckte jag denna var rolig, men tydligen var det bara en person som tyckte det då denne valde min som ”profilbild” för detta ändamål. Trots det inte i final…Sjuk jury som sagt

Daniel Åhs Spiderman NT(1)

Daniel Åhs Spiderman NT(2)

Daniel Åhs Spiderman NT(3)

Liseberg

Men tyvärr inte för mig :/ Min arbetsvecka har börjat nu efter lite mer än en vecka ledigt! Men med sjukdom halva tiden 😛 Så min arbetsvecka har ej startat än…Är hemma och vilar, vilar, vilar…

Det superfina vädret irreterar mest nu, eftersom jag ej mår bra och knappt kan va i den starka solen 🙁

Men en av oss i hushållet har mer kul, kul på Liseberg? 😀

Cornelia Liseberg

Tog 20år :/

Jaaa…Det tog alltså 20 år! Om det tar 20 år och man själv inget har anat, ingen i omgivningen vekar ju ha ifrågasatt allt för mycket utan litat på en persons bedöming…Vad heter skadan man har då om man inte förstår bättre? Undrar nog om jag inte håller med första läkaren ändå!

Efter 20år

Står även att han vill ha ersättning för ett förlorat liv…
Han är 31 och är sjukpensionär och ska ha mer i ersättning för ett förlorat liv?

Nääääär fan tog livet slut för man fyllt 31???????? Fy fan en del sörj och tjut historier gör mig bara förbannad