Barnets skyldighet att omskäras

Sedan årsskiftet är barnkonventionen nu även en del av svensk lag (https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/; https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/vad-betyder-det-att-barnkonventionen-blir-svensk-lag; https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-kort-version)

Jag har tidigare varit väldigt kritiskt mot att ett land som Sverige, som ska anses vara ett sekulariserat land (”staten är ateist”) ÄNDÅ låter sig köras över av religiösa fundamentalister som har åsikter, endast baserat på sitt eget tyckande och total avsaknad till vetenskapligt stöd.

Ska Sverige nu TROTS att man antagit barnkonventionen fortsätta på samma fega bana, där religion tillåts styra över barns rättigheter??
Bestämmelse 19 lyder: ”Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.”.

Om en förälder tog sitt barn och skar av hens öronsnibb, tror ni att ovan nämnd bestämmelse som nu är svensk lag hade verkat för att skydda detta barn? 100% att detta hade fått påföljder för föräldern som i slutänden kanske får sitt barn omhändertaget.

Om vi byter ut öronsnibb mot en barn som har en snopp. D.v.s att en förälder skär bort (eller ser till att någon annan skär bort) en bit av barnets snopp hade mött några konsekvenser? Nej, absolut inte. Det är i vårt land okej att bryta mot barnkonversionen, tillika nu även svensk lag. För det finns stora konservativa religiösa påtryckningar som anser annorlunda och vår fega stat (regering, riksdag, alla partier?) antingen sticker huvudet i sanden samtidigt som de blundar, – är det valrösterna som är så underbara att få att lite skärande i en pojkes penis inte torde spela någon som helst roll?? Detta är något som staten dessutom lägger våra skattepengar på. D.v.s övergrepp på ett barn (https://www.rfsu.se/globalassets/praktikor/omskarelse-av-pojkar-och-man.pdf). Främst i ledet står Socialstyrelsen som anser att för många omskärelser sker i hemmet och inte i en klinisk miljö. Socialstyrelsen ser alltså att när en förälder bryter mot barnkonventionen (och svensk lag), istället ska erbjuda dem en lösning så att vi alla skattebetalare blir delaktiga i denna påtvingade åtgärd. Vilket också leder till 14:e bestämmelsen som lyder: ”Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.”.

Jag, och förmodligen ingen normal människa har några problem med att saker sker av medicinska åtgärder. T.ex. har man en tumör så bör/måste den skäras bort. Det är en medicinsk orsak, och det finns gånger då en läkare bedömer medicinska orsaker till omskärelse så föreligger inget problem. För det är precis enligt barnkonventionen – tredje bestämmelsen ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”.

https://www.rfsu.se/globalassets/praktikor/omskarelse-av-pojkar-och-man.pdf

Det sker för barnets bästa, att ha en förhud försvårar rengöring
Jag själv förbluffas att en del saker överlever så länge som de gör, t.ex. religion. Vetenskapen idag är helt fantastiskt, men ändå ignoreras den idag på lika sätt som kyrkan ignorerade Galileo Galilei som blickar ut över solsystemet. Jag är ateist men lägger mig inte i vilka som tror och inte tror, jag värnar om en sund religionsfrihet. Det jag lägger mig i är när övergrepp sker i mitt land (och med våra skatteengar). Det handlar såklart inte om att det försvårar rengöring, evolutionen tar hand om oss och allt annat på ett helt utmärkt sätt och har gjort det sedan jordens skapande av Big Bang. Vi har vetenskapen runt hörnet men ändå så ska det blundas, VARFÖR denna fundamentalism? Varför kan man inte tro på sin gud och duga precis som man är? Vill man i myndig ålder göra traditionella påhitt så får man göra det, men skada barn är ALDRIG någonsin okej!

”En penis utan förhud behöver inte vara mer hygienisk än en med förhud. Tvärtom, på en penis utan förhud lämnas ollon och urinrör mer utsatta för smuts och bakterieangrepp och den antibakteriella och skyddande funktion som smegman under förhuden ger saknas på en omskuren penis. På nyfödda pojkar som omskärs kan ollonet komma i oavbruten kontakt med urin och avföring på grund av avsaknaden av förhud.”
https://www.rfsu.se/globalassets/praktikor/omskarelse-av-pojkar-och-man.pdf

Idag pratas det också mycket om diskriminering, det är jätte bra!
T.ex. så är könsstympning olagligt att utföra ( lag 1982:316)  men hyckleriet tillåter omskärelse av pojkar. Staten både diskriminerar ock kränker pojkar (barn) genom att tillåta detta. Chockerande att kyrkan inte håller med (ironi) – https://www.kyrkanstidning.se/debatt/fragan-om-omskarelse-bor-inte-avgoras-av-staten De tycker såklart att denna fråga inte ska avgöras av staten.

För mig är barnet i fokus och inte föräldrarnas övertro på att deras ideologi ska påtryckas till barnet. Sverige ska fortsätta vara ett sekulariserat och fritt land där ens barn INTE behöver kliva i föräldrarnas fotspår. Det gäller inte bara omskärelse utan allt. Det vi alltid ska sträva efter är att göra samhället bättre och att ta väl hand om nästkommande generationer! /Åhs

Intressanta kommentarer i läkartidningen för den som orkar läsa mer- https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/06/Sakerheten-maste-forbattras-vid-omskarelse-av-sma-pojkar/

Angående om någon då vill påstå sig att man faktiskt betalar kostnaden kan man läsa vidare https://www.sydsvenskan.se/2016-06-02/kostnad-for-omskarelse-fordubblas och tilläggas ska även att efter man själv lagt x antal kronor på detta så kommer det vid en eventuell komplikation självklart belasta det svenska sjukvårdssystemet som finansieras av våra skattemedel. Olika regioner gör olika, t.ex. 2016 diskuteras subventionen som ges vid omskärelse https://www.sydsvenskan.se/2016-12-09/pris-pa-omskarelse-stiger-till-7-000-kronor så det är något som är föränderligt över tid men som helt enkelt borde förbjudas helt och hållet fram tills barnet nått 18 års ålder och kan ta beslutet själv.