Vi är människor – inte robotar!

Detta inlägg är inte menat för dig som söker det enkla – där allt är svart på vitt och staten levererar vem som är oansvarsfull och inte. Hade det varit för 200år sen så hade en sådan här situation varit förmynderi där staten går långt över sina befogenheter och det hade blivit motstånd (precis som i Frankrike, Italien m.fl.). Skillnaden är väl att Sverige idag har lyckats väl med att sköta tänkandet åt sina medborgare och med att styra majoriteten(?) medborgare som sina marionettdockor då många uppenbarligen har brist på eget tänkande. Hur fungerar ekonomi i ett samhälle? Hur påverkas människor av inlåsning och ensamhet – vad är det som skiljer människor från en robot? Det är en anledning till att jag skriver denna text – som socialliberal kan jag inte tillåta staten bestämma över mig på ett sätt som är direkt hälsoskadligt samt så destruktivt för alla företag – för våra jobb – och därmed för vår egna framtid. Det går i mot hela min ideologi om vad som är bra och hållbart i längden för ett samhälle – pengar växer inte på träd.. Detta inlägg är istället till för de som är intresserade av att tänka – som vågar använda sitt intellekt och inte bara vara svensken som ställer sig i det där ledet utan att ens förstå varför den ens står i det.

Staten går alltså 2020 minus med 296 miljarder kronor. https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/

Polismyndighetens totala budget 2019 var runt 30 miljarder. All sjukvård i Sverige 2019 kostade runt 80 miljarder. Tycker du att Covid-19 strategin är kostnadseffektiv och på lång sikt gör mest nytta? Då är du faktaresistent, och får inte glömma att hålla käften när tidningarna nästkommande 10år rapporterar om div. nedskärningar. Du teg – och gjorde som du blev tillsagd utan att ens blinka. Alltså är du en del av dessa besparingskrav som kommer kosta många fler människor livet än vad Covid-19 gjort och kommer att göra. Provocerad? Läs gärna vidare då, för du har nog ingen aning om hur många barn som dör varje dag i världen? Att du ser B, men inte A gör mig provocerad.

Om regeringen (S)* inte hade förstört svensk välfärd p.g.a. dess prioriteringar med hur skattepengar ska användas så hade vi hanterat alla möjliga kriser som ett land kan utsättas för på ett bättre sätt. Oavsett om Covid-19 hade sköts helt perfekt som om man hade facit i handen – så tycks folk fortfarande inte förstå att människor inte är robotar. När vi blir gamla så kommer vi att till slut att dö av någon sjukdom. Är verkligen till Covid-19 våra skattepengar ska användas på detta sätt? På att rädda liv (förlänga liv) med ett par år hos dem där majoriteten har en väldigt hög ålder. Är det inte rimligt att använda pengarna på dem som ska inleda sina liv istället? Nu kommer istället deras liv fortsätta bestå av en skola utan behöriga lärare, poliser som inte har tid att utreda och bekämpa brott i tillräcklig utsträckning, en sjukvård som inte har tillräckligt med personal och en psykiatri som knappt är existerande – när psykiska ohälsan skenar i samhället. För många tycks glömma att inom politiken måste alltid x ställas mot z eftersom resurserna alltid kommer vara begränsade – och allt går inte att genomföra.

(*= S innehade regeringsmakten från 1932 till 1976, 1982-1991, 1994-2006, 2014 – fortfarande. Kan det vara någon annans fel?)

Det är höst, snart vinter och den där andra vågen som inte skulle komma enligt Folkhälsomyndigheten med Tegnell i spetsen är i alla fall här (https://www.di.se/nyheter/tegnell-antagligen-ingen-andra-vag/). Coronan (Covid-19) drabbar landet HÅRT Vilket vi matas av i media dagligen från enskilda läkare, professorer och dyl. och gärna de med mest förvrängda/extrema åsikter för att möjliggöra medias skapande av tragiska löpsedlar så mer bensin kan kastas på panikelden. Detta kompletteras såklart med presskonferenser från Statsministern Stefan Löfven m.fl. och Folkhälsomyndigheten med bl.a. Tegnell med uppdraget att skrämma ännu fler till lydnad och att skammåla dem som inte lyder – till lydnad. Till sist har man alltså lyckats normalisera in i befolkningen att vara fler än åtta personer är en samhällsfara… Det är för mig HELT sjukt hur många som köper allt rakt upp och ner och som konsekvens av det beteendet helt sonika bara står och ser på när statskassan töms. Samma personer som helt säkerligen kommer tycka allt är förjävligt för en lång tid framöver (p.g.a. besparingar överallt). Covid-19 är inte dödsviruset från helvetet. Det finns ingen statistik i hela världen som visar på att Covid-19 har en hög dödlighet, utan tvärtom är det för den stora majoriteten inte mer än just en vanlig förkylning.

Detta inlägg är inget annat än mina åsikter om Covid-19 hanteringen i Sverige – och jag kommer där så är möjligt också visa på statistik/data som det aldrig pratas om – för relevant fakta kan ju få folk att börja förstå och tänka själva – skapa ett brett ifrågasättande som vore förödande för regeringen om fler och fler slutade agera som robotar. En del håller inte med och skickar mordhot till Tegnell, en del håller med men tycker det görs för lite och skickar mordbrev till Tegnell. Ni tillför inget alls och jag hoppas att ni som debatterar på det viset genom att dödshota andra faktiskt är de som somnar in. Jag hatar personer som använder sig av hot för att de är för hjärndöda för att argumentera för sin sak. Jag tycker inte som staten och lider med företagen och svensk framtid – men inte fan önskar jag livet ur dem för det. Bara att det på valdagen blir valt ett parti som lyfter vår land.

För framtiden med mycket mindre pengar in till statskassan (minns du ovan statistik för 2020? Som det ser ut nu – nära 300 miljarder minus) och massor Covid-19 skulder innebär färre jobb, mer arbetslöshet, färre/lägre bidrag till sjuka, mindre åtgärder till pensionär. Hur ska det kunna bli fler poliser? Sjuksköterskor? Lärare? Vart ska pengarna offentlig sektorn behöver ha komma ifrån – när staten driver privata företagen i konkurs idag? Det kommer komma in mycket mindre skattemedel under en lång tid! Svaret verkar dock ovanligt enkelt, det är bara att skylla hela Convid-19 spridningen på våra ansvarslösa ungdomar – det är Stefans signum för att rädda vårt land.

Jag vill även belysa all den problematik som finns med Covid-19 statistik om att den INTE är slutgiltig. Det som var sant igår kan idag vara en lögn (och vice versa). Därför så för jag istället ett resonemang – ett enligt mig logiskt resonemang och håller du med mig får du gärna dela vidare detta så att det syns att vi är fler människor än robotar i samhället. Visa att vi värnar om Sverige på lång sikt, att vi accepterar att vi på våra äldre dagar kommer att dö – vi är inte odödliga, att vi står upp för företagen, att vi vill ha jobb att gå till och framförallt att vi vill leva som människor i vårt samhälle UTAN att andra människor ska ha åsikter om man går på bio, handlar, äter ute, tar en drink ute, går till frisören, festar etc. Ni som konsumerar, ni som njuter av liver är för mig kloka människor som bidrar till allt det som staten behöver mest – välmående medborgare som bidrar.

SCB visar statistik med antal döda i riket från 2015-2020 sett till varje månad. Endast tre gånger har 2020 varit högre! Fortsätt läs vidare, så hoppas jag du inser hur mycket pengar Sverige spenderar på ett virus som inte sticker ut mer i statistiken än så här. Är det värt så mycket pengar??

https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

Dödligheten %


Källa: https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19_statistics&hl=sv&visit_id=637411410475441978-2368572915&rd=1

Dödligheten för Covid-19 är vid HÖG överdrift 2,42% (hela världen).
(Antalet döda/antalet smittade= dödlighet. 1 320 000/54 500 000= 2,42% Uträkning på ett annat sätt –> 54,5 miljoner är bekräftade fall av Covid-19 och 1,32 miljoner av dem har dött. 54 500 000pers/100= 545 000pers d.v.s. 1%. Hur många gånger ryms 545 000pers i 1,32milj? Svaret är 2,42 gånger – alltså återigen. Dödligheten är 2,42%). Dödlighet i Sverige 3,48%.

Varför är siffran 2,42% en hög överdrift för Covid-19? Svaret är väldigt logiskt – eftersom ingen vet exakt hur många som faktiskt är smittade och ovan siffror bygger på endast de som har bekräftats vara smittade – vilket oftast är fallet med just influensa och sjukdomar som Covid-19. Det är desto fler som har Covid-19 – många utan att ens veta om det.

Här ses dödlighet för influensa på samma sätt som Covid-19 statistiken ovan uträknad. Höga siffror! Vart är alla oproportionerliga åtgärder? (https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2019-2020/influensasasongen-2019-2020-sasongssammanfattning-final-v3.pdf)

Det vore resursslöseri att testa alla – eftersom man kan bli smittad 1min efter man har gjort testet. Tester borde regioner absolut stå för men endast om personen är i en riskgrupp – eller är ”väldigt sjuk”. Problemet här är ju också att i Sverige får inte en person säga att jag vill dö, jag är gammal – det är okej. ICKE! Vi ska rädda liv till vilket pris som helst och aktiv dödshjälp måste vara för staten och en del människor vad Galileo Galilei måste varit för kyrkan..

Om ett land testar många personer – då får landet troligen en väldigt låg dödlighetssiffra för Covid-19. Sverige som nästan uteslutande testar personer med symtom/som hamnat på sjukhus blir det en högre siffra för dödligheten. Tänk efter själv en gång på följande – dödligheten 2,42% bygger på statistik från alla som blivit testade samt som dött med/p.g.a. Covid-19 MEN hur många har faktiskt haft Covid-19? Ingen vet det svaret idag (och ingen kommer någonsin få fram korrekt svar – bara gissningar/uppskattningar) men det som är glasklart är att mörkertalet är enormt. Skulle det gå att få fram hur många som faktiskt haft Covid-19 (d.v.s. även de utan symptom) så skulle dödligheten hamna under 1% som snitt baserat på olika siffor jag sett om antalet faktiskt smittade). Äldre personer över t.ex. 75år skulle ha en högre dödlighet medan för en fysiskt aktiv person utan några underliggande sjukdomar som inte uppnått pensionsåldern så skulle dödligheten vara väldigt låg (nära på obefintlig).
Sen finns det några enstaka fall världen över som inte där och då har en naturlig förklaring till varför x dog. Den borde inte dött av Covid-19 då den t.ex. var frisk och ”ung”. Hur reagerar media? – kränga rubriker och få så mycket klick som möjligt. Tillför det något alls mer än att skapa panik hos en del – nej. Det som vore väldigt intressant var om sjukhusen hade fått möjligheten att undersöka de som antas vara motståndskraftiga covid-19 men ändå dött. Se om det finns ett samband som vi idag inte vet om.

Dessutom är det intressant att också nämna att det 2019 dog färre än det gjort sedan 1977. Samt som statistiken i stapeldiagrammet ovan visade att det även 2020 inte är någon extrem dödlighet så rapporterar tidningarna ”skrämmande” dödsstatistik varje dag. 2019 tog 3-4personer sitt liv varje dag i Sverige – inte något media skriver om varje dag? Något som är ett samhällsproblem på riktigt – och som i och med de Covid-19 restriktioner Staten/Folkhälsomyndigheten ger oss – spär på detta ännu mer!

Vad är medias funktion nu igen? Gå Statens moralärenden eller oberoende journalistik? Att någon krönikör och ledare får till det någon gång överväger inte de hundratals negativa artiklar som borde få en överdrivenhetsstämpel på sig innan man börjar läsa artikeln. Det är synd att när media behövs som mest – så eldar de bara på utan att skapa opinion – en riktigt debatt.

Det blir intressant när hela 2020 har passerats och jämföra det året bakåt. Den låga andelen som dog 2019 tordes härledas av att följas av att det 2020 skulle bli en ”normal” kurva av antalet döda (dvs. öka markant mot 2019). För de som vill påvisa hur farligt Covid-19 är så är inte detta ens relevant att tänka utan skillnaden som eventuellt blir mellan 2019 och 2020 är enbart p.g.a. viruset.. Man hör och ser endast de siffror som matchar med det man vill tycka (https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/).

Ungefär samma som visades i början med stående staplarna från SCB.
Glöm inte att 2019 har inte så få dött sen 1977!

Ändå sprider regeringen, myndigheter, media och sedan således privatpersoner (som påverkats av allt) att de människor som inte accepterar hur detta hanteras – för att vara oansvarsfulla. Dessa krafter försöker tvinga oss andra som ser på det hela med andra glasögon till lydnad genom kollektivet. Vikten att tillhöra gruppen gör att många rättar sig in i ledet och lämnar sitt sunda förnuft. En del gör det inte – likt mig själv. Jag tänker aldrig acceptera något jag inte tror på – något som är konstruerat, något som beror på systemfel – eller som går att ställa grupp mot grupp och räkna matte på och ändå görs det helt tvärt om. Sen finns det många människor som inte tänker alls – utan de njuter bara till fullo av att livet när möjlighet ges. Att det skulle vara oansvarsfullt för att man lever ett liv som människa är bara skitsnack. Om man t.ex. stöttar näringslivet genom att gå på bio, åker till fjällen, går på spa, bor på hotell, åker till Kolmårdens Djurpark, går ut och tar en drink, käkar mat ute, går till frisören o.s.v. och därmed skapar jobb så möjliggör man att sjukvården kan existera. Finns det inte pengar så finns det inte välfärd. Genom vår konsumtion skapas jobb, vilket skapar mer konsumtion och rikedom och dessa trevliga uppåtspiraler ger statskassan mer klirr och saker kan då förbättras.

Strategin som Sverige är mindre skadlig än vissa andra länder som använt sig av total nedstängning – och som ändå drabbas nästan hårdast om man ser till antalet dödsfall. Det ända det gör att att det kommer straffa sig i form med att sänka länders ekonomier för en lång tid framöver – vilket kommer resultera i att ännu fler personer dör, hamnar i fattigdom, tar sina liv.

Det är ju de människorna som spenderar och gör saker än idag – fast staten säger nej. Som kan vara skillnadenen på en konkurs eller inte, på om någon ska bli arbetslös, på om någon tar sitt liv eller inte. Det finns inte en rätt åsikt bara för den kommer uppifrån och de fördömer dem som agerar på något annat sätt – det är därför det är så viktigt att vi andra visar att vi också finns. Att vi inte låter dem fördärva vårt land ännu mer än som de redan har gjort efter katastrofal politik år efter år. Jag förstår också att sjukvården går på högvarv – men det är Stefans eget partis fel att ni som jobbar inom sjukvården inte har fler kollegor. För hade regeringen inte förstört vår välfärd hade inte sjukhusen gått på knäna idag! De hade haft så mycket mer resurser för att hantera en smitta – både i form av materiell och personal. I t.ex. Norrköping ville S med flera partier lägga ner vårt sjukhus, stänga BB och två akutmottagningar i Sollefteå. Vad är det ens för politik en del röstar på? För att återigen nämna våra lärare och poliser som inte räcker till eller prioriteras, de kriminella som det daltas med och ges straffrabatter, ungdomsrabatter o.s.v. och en icke existerande integration. Mycket Stefan Löfven gjort hittills för vårt land har inte gått särskilt väl – varför skulle vår statsminister ha rätt nu? Varför har han rätten att trycka ner oss om att vi är ansvarslösa? ”Det får vara slutfestat nu”. Jag vill istället säga – Det får vara slutstyrt nu Stefan”. Det handlar inte om festen Stefan – det handlar om att umgås, om att skratta, om att skaffa sig ett välmående så man mår bra. Ha roligt och njuta av livet. Om Stefan nu inte bryr sig om dessa faktorer bland de yngre kommer självmorden att öka (tidigare bild från Folkhälsomyndigheten samt: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/coronaisolering-forvarrar-psykisk-ohalsa). Tyvärr får framtidens statistik visa hur illa det blivit men den tesen tror jag tyvärr starkt på då det är väldigt logiskt att anta att just människor som är sociala ges en skamkudde om de är sociala vilket föder ett utanförskap och personer som redan innan mådde dåligt kanske nu inte orkar ta sig igenom detta ensamma. Jag är av den åsikten att en yngre persons liv är värt mer än den som är i slutskedet av sitt liv (och den synen delar staten med mig faktiskt, det kommer vi till längre ner).

Lite statistik igen för att jämföra vad som tagits upp tidigare med säsongsinfluensan. Totalt var den år 17/18 sett till om man räknar ut dödligheten på samma sätt som ovan med Covid-19 är dödligheten för säsongsinfluensan 5%! (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/arets-vanliga-influensa-mildare-an-tidigare). Åtgärderna som regeringen/folkhälsomyndigheten hela tiden tvingar företag att anpassa sig till står inte i proportion alls sätt till hur farligt Covid-19 är och konsekvenserna av den (d.v.s. antalet som dör/dött) – det som sker är ren galenskap och kommer sätta ekonomiska spår i Sverige i säkerligen 10år (https://nt.se/artikel/wl6ev3wr). De personer som inte förstår ekonomi är de jag pratat med som alltid enkelt svarar med argument som ”- rädda liv! – Hur kan valet ens va svårt? Det finns inget val, det är bara att acceptera läget så inte fler dör.”

Det är då jag anser människan är som sämst – när hjärnkontoret är avstängt och man blir en robot. Nära 6200personer har dött i Sverige med/av Covid-19 och man får det att låta som en katastrof när det i slutänden ändå handlar om ekonomi och att andra kommer dö men av andra orsaker än Covid-19. Tar man oändligt med pengar här och nu – finns det inte pengar i framtiden och då dör människor i framtiden istället för nu. T.ex. dör 15 000 barn idag, imorgon, och varje dag framåt men med skillnad att den siffran nu helt säkerligen inte kommer att minska när världens ekonomi går ner sig (https://unicef.se/fakta/barns-overlevnad). Det som alla länder istället verkar lägga energi på är de personer som direkt drabbas av COVID-19, nämligen de äldsta i vår befolkning. HUR kan ni människor som då resonerar med argument som ”liv går inte att räkna i pengar” när det är denna prioritering ni förespråkar där just liv kommer att spillas (dessutom många fler)? Jag förstår inte människors rädsla till döden när man haft möjlighet till att leva ett helt långt liv i vårt land. Lev livet väl när du lever det, och vet du vad – du kommer att dö av en sjukdom till slut om inget annat dödat en. Så frågan är – till vilket pris ska vi rädda liv? Hur ska nyckeltalet tas fram? Ska det vara alla kostnader som Covid-19 står för delat med antalet döda?

Vi leker med låga siffror (https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/08/kostnaderna-for-corona-drar-ivag/) och tar 5miljarder / 6200pers (antal döda) = 806 541kr
806 541kr är vad ETT liv kostat sjukvården i kostnader. Hur många av de 15 000 barnen hade levt om prioriteringarna varit annorlunda? Flyktingarna som S, MP, C välkomnade in i obegränsad mängd 2015, varför är deras liv nu inget värt? Varför svänger ni hela tiden dit kappan blåser???

Nu kan man inte räkna som ovan om man vill hålla sig närmare sanningen. Då måste man såklart väga in alla personer som har fått hjälp av sjukvården – d.v.s. även de som tillfrisknat. Då tittar vi på de som har bekräftats med smitta och antar att alla har fått någon slags vård. 5 miljarder kronor / 177 000 (antal bekräftade smittade) = 28 248kr. Sen kan man anta att även friska personer som ”känner sig sjuka” m.fl. också belastat systemet i den mån där det har erbjudits dem testning av Covid-19. Vad exakta kostnaderna är vet såklart ingen än – men 26 miljarder pratar regeringen om (https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/om-krispaketet-till-kommunsektorn/) vilket istället då ger siffrorna 26 miljarder / 177 000= 146 832kr per Covid-19 patient. Det är ganska direkta kostnader som är enkla att se och ännu enklare om någon nationalekonom verkligen gick in för detta. Då hade de även tittat på hur mycket pengar man förlorat på personen sett till om den är arbetsför eller inte, samt hur länge den är arbetsför. Skulle vi istället använda siffran 300 miljarder som är summan regeringen verkar gå minus med enligt sin egen uträkning är självklart kostnaderna återigen så opropertioneliga som något kan bli.

Eftersom det nu främst är äldre som dör så behövs inte någon nationalekonom för att förklara detta – det skulle istället vara en besparing för samhället. Detta eftersom man får pension. Det ultimata vore såklart för staten att vi arbetade hela våra liv, och när vi sa gå i pension så fick man somna in. Nu är vi som tur vad humana i vårt land, men frågan måste ändå finnas med – vart går gränsen? Men det välkomnas ju inte i debattklimatet att diskutera verkligheten – man får inte vara logisk. Man ska styras av känslor – rädsla och ilska och agera som en robot (d.v.s. så som man blir programmerad – via media, staten etc.). Det som tar längre tid att få statistik ifrån kommer vara inkomstbortfallet från alla företag som går i konkurs, från alla människor som blir av med sina jobb och som istället får bidrag eller A-kassa p.g.a. denna strategi med att ”sakta strypa samhället”.

Frågan om det är skäligt att göra dessa kostsamma åtgärder för individer där många redan passerat medellivslängden (runt 82år i Sverige) kommer ingen högt upp våga ta upp MEN om det verkligen krisar sig – så är svaret faktiskt att äldre inte ska räddas (se nedan) men än så länge så pumpas varje krona in för att rädda alla liv oavsett kostnad. Oansvarsfullt och ologiskt tycker jag – då det som sagt på lång sikt kommer straffa sig. Aktiv dödshjälp hade avlastat vården mycket då många äldre likt min gammelfarmor som led och inte fann någon anledning att förlänga lidandet. Istället gör man allt för att lindra smärtan, hålla personen i liv än att bara hjälpa personen somna in.

”I de riktlinjer som gavs i mars 2020 om prioritering vid brist på intensivvårdsplatser talar man om förväntad överlevnad [2]. Prioritet 1: »En patient med svår sjukdom eller skada med förväntad överlevnad på mer än 12 månader ges högsta prioritet för intensivvård. Måste man prioritera också mellan patienter i den gruppen utgår man från förväntad återstående livslängd, alltså från biologisk ålder«.” Läs vidare mer i en fantastisk bra skrift här – https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/2020/08/fixeringen-vid-antal-doda-med-covid-19-ar-vilseledande/?fbclid=IwAR3oD3G6UBFSqGgiuACbQwkUHg-1U-jQC8l9016eAzkhO9lomD1n–LKDTU

På 50-60talet levde vi 10 år kortare än idag – men vi ska leva längre och längre – för det är humant att aldrig dö..

Är det där prioriteringarna ska ligga som i grafen ovan?
Jag själv tycker det inte och anser följande så mycket mer viktigt: bekämpa barncancer, utbilda fler poliser och lärare. Ordna till vår välfärd så sjukvården inte ständigt behöver gå på knäna och att människor som söker sig till sjukvården får hjälp inom rimlig tid.

Nu när Stefan Löfven som ovan nämnt meddelat att max 8 person får träffas som vid en allmän sammankomst (Teaterföreställningar, konserter, idrottsevenemang mm)- har han levererat dödsstöten för ännu fler företag och därmed försvinner så många människors trygghet – jobben. OM VI INTE SER TILL ATT FORTSÄTTA TA VÅRT ANSVAR. Så med det sagt – fortsätt stötta näringslivet är du snäll – ditt köp av deras produkt/tjänst är extra värdefull i dessa tider. Använd lite extra sunt förnuft och ha god handhygien. Det är tack vare dig som vårt land inte kommer lida lika mycket ekonomiskt som Spanien och Frankrike kommer att göra i framtiden.

Rekommenderar vidare läsning: https://www.expressen.se/debatt/nu-pagar-den-storsta-masshysterin-nagonsin/?referrer=rotator-item-1&fbclid=IwAR3ScsSV1h440pTgV7sq-hBq2rX19DryCCbsn0EollPbm6fkp7uCukkA5KQ