Bredda covid19 debatten

Insändare/debattinlägg/inlägg/kommentarer är en bra funktion där åsikter vanligen blandas väldigt friskt och skapar debatt – vilket såklart är väldigt bra, det är ju hela kärnan i ett öppet demokratiskt samhälle. Men tyvärr så är åsiktsargumentering inte något bra alltid, då dess argument enbart är skapat utifrån ens egna känslor (rädsla, ilska, sorg o.s.v.) och all faktiskt fakta som existerar helt utebli. Du delger världen genom din åsikt enbart din subjektiva bild – men den objektiva bilden (fakta, statistik, det generella) ger kanske inte stöd till något av det du skrivit. Du kanske tycker det är fördjävligt att t.ex. kommunen inte fixar en ny bro direkt – det är din åsikt. Kommunen å andra sidan har inget val – de måste följa de lagar, regler och processer som finns. Sen kan åsikter ändå tillföra mycket men enbart åsikter i debatter som de facto inte är breda debatter utan väldigt ensidiga från många håll där det finns ett tydligt rätt och fel redan i ett tidigt skede (t.ex. sexköpslagen, tillåta narkotika m.fl) – det påverkar i sin tur även andra människors möjlighet till att ta ställning. Jag skriver därför nu denna text för att jag vill bredda covid19 debatten – nyansera den. Om debatter inte vore breda – hur ska vi då kunna ta ställning till fördelar respektive nackdelar med det val vi kommer att göra? Det första misstaget många gör när de läser/hör något är att reagera direkt emotionellt och agera utifrån det väldigt snabbt – men vi måste ta in det någon skriver/sagt och fundera – reflektera över innehållet. Alla måste ta sig tiden att bilda sin egen uppfattning och höra argumenten från båda sidorna, läsa på om faktan och statistiken som finns, det är det enda sättet att undvika det som inom psykologin kallas ”grupptänkande”.

Det är här som bl.a. svensk media borde lärt sig av sina tidigare misstag där de skapat drev /varit en del av drev (t.ex. Metoo) men tyvärr levererar inte våra medier som vi ser som demokratiska och olikfärgade tidningar grävande journalistik utan de är bara en plats för insidesinformation. Vart är annars reportagen om vaccinbolagens vinster och dess lobbyverksamhet mot makthavarna, folket? Den påverkanskampanj de utför är enorm och har genomslag. Om du tänker dig in i deras verksamhet – vill du bota eller lindra? Bota ger dig inkomst en gång, lindra ger dig inkomst tills personen till sist går bort (t.ex. bromsmediciner mot HIV). Saknar också reportagen som visar på hur t.ex. regeringen tillskjuter extra medel till de regioner som är ”duktiga” och når höga vaccinationstal (vilket såklart leder till att regionerna vill vaccinera alla – money talks). Vart är reportage som tydligt visar fakta och statistik och gör olika jämförelser – om får läsaren att tänka lite kritiskt? Vi kan i stället nästan varje dag läsa om hur många som smittas av covid trots att 97% av de som nu testar sig för covid19 har en annan infektion (Smittskyddsläkare, Britt Åkerlind i en artikel i NT där detta sägs i förbifarten). Hur påverkar denna beroendeställning som media har i form av alla annonsintäkter från myndigheter, regioner, kommuner har deras jobb som går ut på att de ska vara grävande och kritisk tänkande journalister? Inte marionettdockor…

Pengar styr, och pengar ger makt. HUR ska då andra intressen som handlar om t.ex. liberala frågor som människors egna val kunna få plats i samma rum? Debatter där restriktioner och dess påverkan togs upp på allvar- som om restriktionerna verkligen står i proportion att göra det man gör och gjort sätt till antalet som dött/behöver vård vs dem som istället inte får sitt första ingångsjobb, som blir arbetslösa, går i konkurs, – vilket ger ökat antal desperationer samt mindre pengar in i statsapparaten. Under den här pandemin så har svensk media inte gjort så mycket mer än att bidragit till att skapa panik med sina stora röda rubriker i början av pandemin vilket ledde till att toapapper inte fanns att köpa längre för den bajsnödige… Vi måste kunna kräva mer av utbildade journalister än röda rubriker och ensidiga artiklar.

Några sista ord jag gärna vill säga är att tänk på att inte avfärda de som inte delar din åsikt med ökennamn som foliehatt eller konspirationsteoretiker – utan reflektera istället på vad någon som har en annan åsikt än dig har sagt och se till att du sedan kollar upp faktan (om du inte har den redan). Kanske hade du fel och därav lärde dig något nytt!? Eller så hade den du debatterade med fel – och denna har då istället lärt sig något. Argumentera för din sak, ha inte bara bestämda åsikter som du vägrar släppa när andra presenterar fakta och statistik på att du har fel. Sen saknas ibland fakta och statistik, och då är det ännu mer viktigare att tänka kritiskt och våga ifrågasätta än att bara ställa sig i ledet utan att man har en aning om varför man står där ihop med massor andra människor (d.v.s. fall inte för grupptryck). Sen kan det ibland vara så att statistik/fakta som någon presenterar gör att de önskar en åtgärd – som t.ex. innebär en inskränkning i våra liv. Det är väl där en stor del av debatten också varit – just med restriktionerna.

Hur får man fram vad som är i proportion och att rätt val gjort vs när det inte i proportion och man faktiskt gjort bort sig helt och hållet? Är det sett till liv man ska titta? Sett till ekonomin? Den frågan är inte lätt att med fakta/statistik påvisa något därav blir en del saker också lite ideologiska (åsikter). Är man för det liberala (frihet) eller ska storebror göra det de själva anser vara bäst  T.ex. att 2002 dog det 95 000pers och vi levde helt normala liv, men 2020 dog det runt 98 000pers och vi har haft mycket inskränkningar i våra liv. De är siffrorna ger inte sken av att restriktionerna skulle vara befogande alls men det finns så många andra faktorer som spelar in t.ex. att vår sjukvård och Försvarsmakten är en del av samhällets kriser har blivit så neddemolerade av politiska beslut. Så försök bara att respektera varandra – och se till att du vet varför du tycker som du gör och ha gärna evidens för det du framför. Kämpa för vår demokrati och rätte till våra egna val – och vår kropp!