Covidbeviset – moderna judestjärnan

Snart är det December och det har blivit dags att plocka fram Judestjärnan. Inte för att det har någonting med julen att göra om du som läsare trodde det, utan judestjärnan var den ”märkning” som nazisterna tvingade judarna att bära så att de kunde bli identifierade som judar. Mänskligheten har sen då tyvärr inte kommit mycket längre i sin emotionella utveckling och låter återigen sin egen rädsla styra trots att det idag är så mycket enklare att råda bot på rädslan då det finns fakta och statistik att läsa om allt som rör vår tids apartheidsskapare, covid19.

Nazisterna ville märka judar och exkludera dem, och nu vill vissa göra något liknande i en modern tappning gällande ovaccinerade. Det är enbart 100% vidrigt. Att exkludera andra finns inte i min socialliberala värd då jag inte låter min eventuella rädsla forma om mig till en dålig tänkare och börja inskränkta på det viktigaste vi har – vår frihet! Covidbeviset kommer snart bli en del av vår skrämmande verklighet i Sverige vilket medför en uppdelning av människor i vårt samhälle för att kunna gå på t.ex. evenemang, och det i en tid när smittspridningen (är som lägst) i vår region (=signalpolitik). Region Östergötland – ”…måndag 1 november gäller nya rekommendationer om provtagning av covid-19. De innebär att vaccinerade i de flesta fall inte ska testa sig vid lättare symptom.”. Trots försöket till att begränsa de vaccinerade från testning (för att styra statistiken?) så står de vaccinerade trots det nu för runt hälften av de positiva provsvar som ges, ändå är det helt okej när man nu inför Covidbeviset för dem att kunna gå på evenemang. All logik saknas.

Det är dags att sluta med alla ologiska beslut och regler, nu måste alla börja tänka kritiskt, börja söka fakta och statistik i stället för att låta en inbillad rädsla styra. Du som tagit vaccin har ju tagit det för att skydda dig, hur kan du då vara rädd för att möta nån som är ovaccinerad? Det är under dessa år enbart 700pers (ca 3%) som dött i covid19 som är under 60år i Sverige av över tio miljoner invånare och fler i detta land dör i rökning och av fetmarelaterade sjukdomar. Ska vi införa hälsopass också och exkludera fler? Beakta även att sjukvården låg som bäddat för en katastrof vid en stor kris så som politikerna har förstört svensk välfärd genom alla år av felprioriteringar. Jag själv är ung och tillhör inte någon riskgrupp och hoppas att sprutorna går till dem som är i behov (solidaritet!) oavsett vart de bor eftersom pandemin är global.