Frihet på riktigt = inget covidpass

Det är resursbrist på vårdcentralerna – och anledningen är de vaccinerade. Inte särskilt konstigt eftersom friska individer trängs om att få sitt papper (covidpass) och belastar sjukvården med att få vaccin om och om igen (tredje på ingång under ett år!) – och som dessutom är helt onödigt. Vaccin är till för dem som är i behov av det. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/12/vardcentraler-varnar-for-att-vaccinationer-kan-tranga-undan-vard/

Att det blivit sådan hysteri att ta vaccin är inte egentligen så konstigt med tanke på hur illa regering skött allt. Beslut som tagits är varken logiska eller baseras på vetenskap och sen är besluten oftast inte konsekventa. D.v.s. att man till exempel såg till att straffa restauranger hårt med begränsningar fast det inte fanns någon forskning som gav stöd åt dessa åtstramningar – men samtidigt så var det helt proppfullt i kollektivtrafiken och på Gekås (butiker, shoppingcenter). Det är inget annat än vidrig signalpolitik som regeringen ägnat sig åt för att rädda sitt eget skinn, för annars skulle folket se vad svensk politik under decennier gjort med vår välfärd. Så regeringen har kommit undan väldigt lätt genom att bara skyfflat över ansvarat på samhället som ska lyda för att rädda dem från det kaos de själv bär skulden för. P.g.a. detta så blöder företag pengar (– > folk blir uppsagda — > sämre ekonomi — > sämre hälsa och välmående — > fler behöver vård) samt har många människor slutat att tänkta helt och lyder blint regeringens/samhällets grupptryck som dessutom media kastar bensin till med sitt tragiska sätt att rapportera avseende covid19.

Så därför har vi nu kommit till den tragiska punkt där människor tror sig vara fria – om de har ett papper (covidpass). Tragiskt nog var det även så under slaveriet i Amerika, att om man som slav blivit fri hade ett papper (certifikat). Man torde tycka att vi borde kommit längre nu runt 150år senare och förstå att de som bar pappret då i forna Amerika inte var fria på riktigt. För självklart hade inte de vita dessa papper. Idag bärs som sagt ett liknande papper (covidpass) av en del av befolkningen i bl.a. Sverige, de som vaccinerats. Men om man frågade den som vaccinerat sig om varför de gjort det, så får man väldigt lustiga svar. ”Jag gör det för att vara solidarisk.”, ”jag gör det för att skydda andra”. Vaccins främsta syfte är att skydda den som får vaccinet – och vaccin ska alltid bara tas om man är i behov av det. Annars är det slöseri av samhällets resurser. Naturlig infektion skyddar bäst och är man frisk så finns inget problem för majoriteten. Här kan du själv enkelt se åldersfördelningen https://portal.icuregswe.org/siri/sv/report/corona.alderkon?filter=6311d908-d4b2-7812-e0db-26a27ebef10a och det går att konstatera att de ”unga friska” knappt existerar i statistiken. Tänk också på att vi haft nära på 1,3milj BEKRÄFTADE FALL (glöm inte mörkertal!) och trots att det sedan 1 Jan 2020 tills idag (nära på 2år!!) enbart varit 8244 personer inlagda med en medianålder på 63år varvid 80% tillhör någon riskgrupp (vad man nu i rådande stund ser som riskgrupp). https://www.icuregswe.org/data–resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/

Den högsta toppen av inlagda var 525pers och nu är det ca 80pers – och det är nu två år senare när saker är som mildast man inför medicinsk apartheid. Återigen otroligt märkligt agerande från regeringen som tydligt visar att signalpolitik och maktmissbruk är vad de sysslar med https://portal.icuregswe.org/siri/sv/report/corona.covid-dagligen?filter=d69ad908-3413-47dc-d192-13dfb51c1353&fbclid=IwAR1cIKr6n9cIAcjE_6qHcvDX_P4JqrhQJXUeZHcfe5COxIQo10Ahgq-8ros

Av de som är inlagda är det absolut fler ovaccinerade än vaccinerade, men det är bara tillfälligt eftersom ovaccinerade får ett betydligt bättre skydd när de fått covid19 (täcker fler mutationer, längre skyddseffekt) än de som tagit vaccinet.  Under en period såg FHM till att exkludera de som tagit vaccinet från att testa sig (så det såg ut som vaccinerade inte spred smitta!!!) samt att FHM klassade vaccinerade som ovaccinerade i sin statistik om de som låg på IVA var färre än 3st (när detta ifrågasattes var det ett misstag som ska korrigeras…Tur att vi kritiker finns!) Om du vaccinerat dig är du uppe i dos 3 snart på under ett år medan de som får en naturlig infektion har mycket bättre skydd och det är så vårt immunförsvar utvecklats. Just därför bör vaccin endast gå till de som är i behov av det – nämligen de i riskgrupp, och sen kan det självklart erbjudas till utsatta yrken men att ge det till friska personer är lite som att ge glasögon till personer som har redan har bra syn (d.v.s. har man ett fungerande immunförsvar finns inget problem). https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/07/studie-antikroppar-kvar-ett-ar-efter-lindrig-covid/

Sen ska man absolut inte bagatellisera vaccinets biverkningar som vissa gör och ta det med en klackspark. Man ska ha stor respekt för att det är ett nytt vaccin som inte är baserad enligt gammal kunskap, att långtgående biverkningar inte existerar än fullt ut eftersom vaccinet är så nytt samt att sjukvården ALLTID ska arbeta för patientens bästa. Och en läkare som rekommenderar sina friska (yngre) patienter att ta vaccin gör det inte för sin patients skull utan i så fall för samhällets skull – vilket är 100% tjänstefel. Som att ge blodförtunnande till hela befolkningen för det kanske skulle minska risken med hjärtproblem… Det viktigaste är alltid att skydda de som är inom riskgrupperna, och de övriga ska sjukvården vara dimensionerad för att klara av. Annars borde du som inte håller med också snarast se till att ta vaccin mot vanliga influensan också https://nt.se/nyheter/artikel/kraftig-okning-av-sasongsinfluensa-i-lanet–bedoms-vara-lika-riskfylld-som-covid-19/r59799gl

Att det även lokalt från regionerna ”tjatas” om vikten av att vaccinera sig – så ska man ha i beaktning att de erbjuds ekonomisk bonuskompensation (ju fler som vaccineras ju mer bonus). En av bilderna nedan visar hur många som dött sätt till åldern och framförallt är det personer som är 85 år och äldre som dött i covid?19 (https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/?fbclid=IwAR0pq1JKsFhuLAG2Ax-CxuVOqY8f_y-DDV2UXvzAJh0Db1lptUtEk7HqkXw). Avseende Socialstyrelsens diagram som nämndes tidigare så har det som mest varit 525pers inlagda för akutvård av 10milj invånare! Det betyder att på sjukvården har politikerna räknat på att det går 1st IVA-plats / 20 000:e medborgare. Det är alldeles för lite tycker jag – kapaciteten måste finnas att sjukvården enkelt ska kunna mobilisera för att ordna fler platser – och att ställa om utan att det drabbar kringverksamheter allt för mycket. Samma uträkningar ser vi ju att politikerna använder när det kommer till nyblivna mammor. Hur långt ska de behöva åka för att komma till ett BB? Hur få platser ska det finnas? Samma sak inom polisen, skolan, äldreomsorgen o.s.v. Så covid handlar i grunden också väldigt mycket om genomförd politik då det är politiken som ger oss förutsättningar eller tar dem ifrån oss – inses det av fler Svenssons så skulle vi få vår välfärd tillbaka och det där pappret som sa att du var fri – det skulle eldas upp. #FrihetPåRiktigt